Organy Szkoły 

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski

Informacje dotyczące kompetencji organów Szkoły zamieszczone są w Statucie Szkoły.

Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Czarnego Legionu w Gostyniu: Statut Szkoły.