Informacje dotyczące działalności i kompetencji

Szkoły zamieszczone są w Statucie Szkoły.

Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu: Statut Szkoły