Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Czarnego Legionu w Gostyniu za rok 2018

- Bilans - pobierz plik: bilans1

- Rachunek zysków i strat: rachunek1

- Informacje dodatkowe z załącznikami: inf1

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki: zestawienie1