1. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
    im. Czarnego Legionu w Gostyniu za rok 2023