Administracja:
mgr Andrzejewska Karolina
lic Gorynia Izabela
mgr Walczak Ewelina
lic Wyzuj-Wysocka Anna

Obsługa:
Andrzejewski Roman
Antkowiak Maria
Czajka Sylwia
Derepa Tetiana
Domachowski Józef
Dopierała Kinga
Fechner Maria
Gorynia Izabela
Iunel Olena
Juskowiak Agnieszka
Kaźmierczak Agata
Kołodziejczak Natalia
Krzyżaniak Justyna
Małecka Krystyna
Małecki Jarosław
Petrova Anna
Shulha Tamara
Urbaniak Honorata
Wojciechowska Honorata
Woźnica Małgorzata
Wrzalik Ewa