Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu Statut Szkoły

Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu - Program Wychowawczy

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu -Regulamin Rady Rodziców