Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu Statut Szkoły

Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu - Program Wychowawczy

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu -Regulamin Rady Rodziców

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021-Plan poprawy dostępności 2020-2021

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023-Plan poprawy dostępności 2022-2023