Sekretarz szkoły: Ewelina Walczak
Sekretarz szkoły: Anna Wyzuj-Wysocka
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:30