Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Szkoły: mgr inż. Karol Skowronek

Wicedyrektor: mgr Beata Grzegorczyk

Wicedyrektor: mgr Krzysztof Wojtkowiak