Informacje dotyczące organizacji szkoły

zamieszczone są w Statucie Szkoły oraz Regulaminie Rady Rodziców.

Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu - Statut Szkoły    

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu -Regulamin Rady Rodziców