Szkoła prowadzi gospodarkę finansową opartą na zadaniach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem miasta Gostynia.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet miasta Gostynia.